TV& VIDEO

Thuế ô tô

Thuế ô tô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn USD vào đầu năm 2018

Thuế ô tô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn USD vào đầu năm 2018

VTV.vn - Vào đầu năm 2018, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp áp dụng với ô tô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn USD.