TV& VIDEO

thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất truy thu đến 45% giá trị tài sản kê khai không trung thực

Đề xuất truy thu đến 45% giá trị tài sản kê khai không trung thực

VTV.vn - Những trường hợp không giải trình được phần tải sản tăng thêm sau kê khai sẽ thực hiện truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất lên tới 45%.