TV& VIDEO

thuế tiêu dùng

Khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh tế chia sẻ tại Nhật Bản

Khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh tế chia sẻ tại Nhật Bản

VTV.vn - Tại Nhật Bản, các hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber hay Airbnb đã xuất hiện từ khoảng 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận.