TV& VIDEO

thuế tiêu dùng

Nhật Bản hoãn tăng thuế tiêu dùng đến cuối năm 2019

Nhật Bản hoãn tăng thuế tiêu dùng đến cuối năm 2019

VTV.vn - Thượng viện Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi về thuế tiêu dùng của nước này. Theo đó, xứ sở Mặt trời mọc sẽ hoãn việc tăng thuế từ mức 8% lên 10% đến tháng 10/2019.