TV& VIDEO

thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Từ 1/7 điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Từ 1/7 điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

VTV.vn - Từ ngày 1/7, thuế tiêu thụ đặc biệt của các mẫu xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi có dung tích xi lanh dưới 1.5 được giảm từ 45% xuống còn 40%.