TV& VIDEO

Thung lũng Silicon

Ngày càng nhiều kỹ sư Trung Quốc rời thung lũng Silicon

Ngày càng nhiều kỹ sư Trung Quốc rời thung lũng Silicon

VTV.vn - Theo Bloomberg, trong những năm gần đây, làn sóng kỹ sư Trung Quốc rời bỏ thung lũng Silicon về nước làm việc đang gia tăng.