TV& VIDEO

thuốc bảo vệ thực vật

Hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật trên vườn hoa quả

Hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật trên vườn hoa quả

VTV.vn - Hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn đảm bảo được năng suất và chất lượng của vườn hoa quả là bài toán khó với nhiều nông hộ.