TV& VIDEO

thuốc bảo vệ thực vật

Quảng Trị phát triển mạnh mô hình lúa sạch chất lượng cao

Quảng Trị phát triển mạnh mô hình lúa sạch chất lượng cao

VTV.vn - Để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, vụ hè thu năm nay, tỉnh Quảng Trị đã triển khai mạnh mô hình sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao.