TV& VIDEO

thuốc diệt cỏ

Phú Yên: Lạm dụng thuốc diệt cỏ để vệ sinh đồng ruộng

Phú Yên: Lạm dụng thuốc diệt cỏ để vệ sinh đồng ruộng

VTV.vn - Lịch gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2017-2018 ở tỉnh Phú Yên đang đến gần, để thuận lợi cho việc làm đất, nhiều nông dân đã lạm dụng thuốc diệt cỏ phun tràn trên đồng ruộng.