thuốc diệt cỏ

Bất cập trong công tác quản lý, sử dụng thuốc diệt cỏ

Bất cập trong công tác quản lý, sử dụng thuốc diệt cỏ

VTV.vn - Dù người dân sử dụng tràn lan đủ loại thuốc diệt cỏ, thậm chí có loại nằm trong danh mục cấm nhưng lãnh đạo xã không thống kê được số lượng thuốc người dân đang sử dụng.