TV& VIDEO

thương binh

Đầu tư vào nông nghiệp, cựu chiến binh thu hàng chục triệu đồng/năm

Đầu tư vào nông nghiệp, cựu chiến binh thu hàng chục triệu đồng/năm

VTV.vn - Dù là thương binh hạng ¾, nhưng ông Phan Duy Hưng vẫn chăn nuôi khoảng 300 con gà, hơn 100 con vịt và hơn chục con lợn nái, cho doanh thu hàng chục triệu đồng/năm.