TV& VIDEO

Thương hiệu Việt

Giúp thương hiệu Việt Nam phát triển bền vững

Giúp thương hiệu Việt Nam phát triển bền vững

VTV.vn - Hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4), Diễn đàn thương hiệu Việt Nam thuộc khuôn khổ Tuần lễ thương hiệu quốc gia 2018 đã được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.