Thương hiệu Việt

Việt Nam hướng tới xuất khẩu bền vững

Việt Nam hướng tới xuất khẩu bền vững

VTV.vn - Đến nay, Việt Nam đã có 29 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD với 28 thị trường lớn trên toàn thế giới.