TV& VIDEO

thương hiệu

Chiến lược xây dựng thương hiệu thành công trên thế giới

Chiến lược xây dựng thương hiệu thành công trên thế giới

VTV.vn - Xây dựng thương hiệu là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. Thương hiệu quyết định tới 70% giá trị, trong khi giá thành sản xuất chỉ chiếm khoảng 30%.