TV& VIDEO

thương lái thu mua

Nông dân thu nhập khá nhờ trồng dừa Mã Lai

Nông dân thu nhập khá nhờ trồng dừa Mã Lai

VTV.vn - Tại Tiền Giang, nhiều nông dân chọn trồng giống dừa Mã Lai cho năng suất, sản lượng cao và hiệu quả kinh tế hơn hẳn các giống dừa truyền thống sẵn có tại địa phương.