TV& VIDEO

thượng nguồn sông Sài Gòn

Xác định thủ phạm gây ô nhiễm thượng nguồn sông Sài Gòn

Xác định thủ phạm gây ô nhiễm thượng nguồn sông Sài Gòn

VTV.vn - Bên cạnh việc DN vứt xác lợn ra môi trường gây ô nhiễm, sự thờ ơ, buông lỏng của chính quyền địa phương cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm thượng nguồn sông Sài Gòn.