thủy điện xả nước

Đảm bảo an toàn khi thủy điện xả nước

Đảm bảo an toàn khi thủy điện xả nước

VTV.vn - Việc tăng cường đảm bảo an toàn khi vận hành các nhà máy thủy điện không chỉ trong mùa lũ mà ngay cả trong mùa khô luôn là trọng tâm ưu tiên hàng đầu.