TV& VIDEO

thủy điện xả nước

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện xả nước, dành dung tích phòng lũ

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện xả nước, dành dung tích phòng lũ

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương và các chủ đầu tư yêu cầu điều tiết nước trong lòng hồ thủy điện có sức chứa vượt trên 200 triệu m3.