TV& VIDEO

thủy sản

Kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị các địa phương, các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản.