TV& VIDEO

Thụy Sỹ

Thụy Sỹ không còn là nơi giữ bí mật thuế

Thụy Sỹ không còn là nơi giữ bí mật thuế

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, những thông tin về giao dịch của công dân nước ngoài trong hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ sẽ không còn được giữ bí mật.