TV& VIDEO

thuyền viên

Chưa có thông tin về 10 thuyền viên Thanh Hóa mất liên lạc

Chưa có thông tin về 10 thuyền viên Thanh Hóa mất liên lạc

VTV.vn - Dù địa phương và các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về các thuyền viên bị mất liên lạc từ ngày 13/9.