TV& VIDEO

tiệc chiêu đãi

Thủ tướng dự chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ

Thủ tướng dự chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ

VTV.vn - Trưa ngày 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.