TV& VIDEO

tiệc chiêu đãi

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức các đoàn tham dự APPF-26

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức các đoàn tham dự APPF-26

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức các đoàn tham dự APPF-26.