TV& VIDEO

tiệc chiêu đãi

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.