TV& VIDEO

tiềm ẩn rủi ro

Nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu từ hoạt động cho vay tiềm ẩn rủi ro

Nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu từ hoạt động cho vay tiềm ẩn rủi ro

VTV.vn - BIS khuyến nghị cần giám sát chặt chẽ các động thái trên thị trường tài chính nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính như hồi năm 2008.