TV& VIDEO

tiêm chủng

Bộ Y tế bắt đầu "vẽ" bức tranh sức khỏe cộng đồng

Bộ Y tế bắt đầu "vẽ" bức tranh sức khỏe cộng đồng

VTV.vn - Với việc khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng kết nối trên toàn quốc, Bộ Y tế đã đặt viên gạch đầu tiên cho bức tranh dữ liệu y tế cộng đồng ở nước ta.