TV& VIDEO

tiêm chủng

Đừng quên tiêm vaccine nhắc lại cho trẻ trên 18 tháng tuổi

Đừng quên tiêm vaccine nhắc lại cho trẻ trên 18 tháng tuổi

VTV.vn - Trẻ mới sinh và trẻ dưới 1 tuổi được cha mẹ tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine khi trẻ còn nhỏ, nhưng với trẻ 18 tháng, việc ghi nhớ tiêm vaccine lại bị xao nhãng.