TV& VIDEO

Tiêm miễn phí vaccine

Tiêm miễn phí vaccine sởi - rubella cho thiếu niên tại Hà Nội

Tiêm miễn phí vaccine sởi - rubella cho thiếu niên tại Hà Nội

VTV.vn - Từ ngày 29/3 - 2/4/2016, Hà Nội sẽ triển khai tiêm miễn phí vaccine sởi - rubella cho thiếu niên từ 16 - 17 tuổi.