TV& VIDEO

tiêm phòng vaccine sởi

Dịch sởi ở Mỹ và tranh cãi về phong trào bài vaccine

Dịch sởi ở Mỹ và tranh cãi về phong trào bài vaccine

Người ta có nhiều lý do để từ chối tiêm vaccine, nhưng có một sự thật là những người không tiêm vaccine đang trở thành rủi ro đối với cộng đồng và xã hội.