TV& VIDEO

tiền bồi dưỡng

43% bệnh nhân chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ y tế

43% bệnh nhân chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ y tế

VTV.vn - Đó là một chỉ số rất đáng chú ý được đưa ra ngày hôm nay (14/4), trong rất nhiều chỉ số cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2014.