TV& VIDEO

tiến độ dự án

Trung ương đánh giá cao sự sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh

Trung ương đánh giá cao sự sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh

VTV.vn - Trung ương luôn đánh giá cao sự sáng tạo và quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.