TV& VIDEO

tiến độ triển khai

Thủ tướng làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.