TV& VIDEO

tiền giả tiền polymer

Lượng tiền giả bị thu giữ tăng 0,17%

Lượng tiền giả bị thu giữ tăng 0,17%

VTV.vn - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2015, lượng tiền giả bị thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tăng 0,17% so với năm 2014 và 22,9% so với năm 2013.