tiền giả

Việt Nam, Campuchia và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tiền giả

Việt Nam, Campuchia và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tiền giả

VTV.vn - 3 nước Lào, Việt Nam và Campuchia vừa cùng tổ chức Hội nghị "Tăng cường hợp tác phòng, chống tiền giả".

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive