TV& VIDEO

Tiền Giang

Độc đáo nghề săn mỏ vịt

Độc đáo nghề săn mỏ vịt

VTV.vn - Mỏ vịt - một loại sản vật trời cho tại miền Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đã giúp rất nhiều gia đình sống ven biển tại đây vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.