TV& VIDEO

Tiền Giang

Công trình nước sinh hoạt vùng cao kém hiệu quả

Công trình nước sinh hoạt vùng cao kém hiệu quả

VTV.vn - Hiện tại trên địa bàn huyện A Lưới có 21 công trình cung cấp nước sinh hoạt, trong đó có tới 9 các hạng mục công trình bị xuống cấp, không phát huy tác dụng.