TV& VIDEO

tiền hỗ trợ

Chậm hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 12

Chậm hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 12

VTV.vn - Cho đến lúc này, những khoản tiền hỗ trợ theo Nghị định 02 của Chính phủ vẫn chưa đến các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 12 tại Nam Trung Bộ.