tiền kỹ thuật số

Sẽ có các hợp đồng về quyền chọn Bitcoin tại Mỹ

Sẽ có các hợp đồng về quyền chọn Bitcoin tại Mỹ

VTV.vn - LedgerX sẽ là sàn giao dịch quyền chọn Bitcoin được quản lý bởi cơ quan liên bang đầu tiên và cũng là cơ quan thanh toán bù trừ đầu tiên cho các quyền chọn bằng Bitcoin.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive