TV& VIDEO

tiền lương hưu

Người dân TP.HCM hồ hởi với mô hình nhận lương hưu tại nhà

Người dân TP.HCM hồ hởi với mô hình nhận lương hưu tại nhà

VTV.vn - Mô hình nhận lương hưu tại nhà đang được nhiều người dân hưởng ứng tại TP.HCM khi việc nhận lương hưu trở nên tiện lợi và an toàn hơn rất nhiều.