TV& VIDEO

tiền nợ thuế

61/63 địa phương có tiền nợ thuế tăng

61/63 địa phương có tiền nợ thuế tăng

VTV.vn - 61 trên 63 địa phương có tiền nợ thuế tăng, trong đó có tới 7 địa phương tăng cao trên 50%.