TV& VIDEO

tiền thuế của dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân"

VTV.vn- "Chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả..." - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.