TV& VIDEO

tiền thuế

Cán bộ thuế dàn hàng, chặn khách trước quán ăn để đòi nợ thuế

Cán bộ thuế dàn hàng, chặn khách trước quán ăn để đòi nợ thuế

VTV.vn - Hai ngày gần đây, cộng đồng mạng đã lan truyền một đoạn video quay lại cảnh một số cán bộ thuế đứng dàn hàng trước quán ăn của một người dân để đòi tiền nợ thuế.