tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam thuộc nhóm ổn định nhất châu Á

Tiền Việt Nam thuộc nhóm ổn định nhất châu Á

VTV.vn - VND đã có sự ổn định đáng ghi nhận so với nhiều đồng tiền khác trong khu vực châu Á.