TV& VIDEO

tiếp tay cho lâm tặc phá rừng

Có hay không sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng phòng hộ?

Có hay không sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng phòng hộ?

VTV.vn - Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực Thuỷ điện Đồng Nai 5 (tỉnh Lâm Đồng), câu hỏi được đặt ra là có hay không sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng phòng hộ?