TV& VIDEO

tiết kiệm điện

Vĩnh Long tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn trong trường học

Vĩnh Long tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn trong trường học

VTV.vn - Với mục đích nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho học sinh, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học.