TV& VIDEO

tiết kiệm điện

Điện năng lượng mặt trời - Cách tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

Điện năng lượng mặt trời - Cách tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

VTV.vn - Sử dụng điện năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng tại chỗ thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống đang được Bộ Công thương khuyến khích.