tiết kiệm năng lượng

Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam

Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam

VTV.vn - Vốn tài trợ cho Dự án thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, thực hiện trong 2 năm 2018-2019.