TV& VIDEO

tiết kiệm năng lượng

Nhiều bệnh viện lớn áp dụng tiết kiệm điện hiệu quả

Nhiều bệnh viện lớn áp dụng tiết kiệm điện hiệu quả

VTV.vn - Hiện nay, nhiều bệnh viện đã áp dụng một số phương pháp cải tiến để tiết kiệm điện song song với việc thực hiện mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp.