tiết kiệm nước

Ninh Thuận ngừng sản xuất trên 6.000 ha vì hạn hán

Ninh Thuận ngừng sản xuất trên 6.000 ha vì hạn hán

VTV.vn - Vụ Hè Thu tới, Ninh Thuận sẽ ngừng sản xuất trên 6.000 ha vì thiếu nước.