TV& VIDEO

Tiểu ban văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý văn kiện Đại hội XII

Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý văn kiện Đại hội XII

VTV.vn - Sáng 25/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm góp ý vào văn kiện Đại hội XII của Đảng.