TV& VIDEO

tiêu chảy

Cảnh báo tiêu chảy do virus Rota vào mùa

Cảnh báo tiêu chảy do virus Rota vào mùa

VTV.vn - Môi trường và nhiệt độ mùa Đông Xuân rất thuận lợi cho virus Rota phát triển. Do đó, vào thời điểm này hàng năm, số trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy do virus này lại tăng.