TV& VIDEO

tiêu chuẩn khí thải

Đề xuất nâng tiêu chuẩn khí thải cho xe đang lưu thông

Đề xuất nâng tiêu chuẩn khí thải cho xe đang lưu thông

VTV.vn - Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu nâng cao tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu thông.