tiêu chuẩn khí thải

Cuối tháng 10/2018 sẽ có đề xuất về khí thải xe máy

Cuối tháng 10/2018 sẽ có đề xuất về khí thải xe máy

VTV.vn - Dự kiến đến 30/10/2018, sẽ có đề xuất giới hạn khí thải đối với xe máy. Đây là nội dung trong dự án nghiên cứu kiểm soát khí thải của xe máy đang lưu hành.