TV& VIDEO

tiêu chuẩn VietGAP

Vải thiều ra quả trên thân - Kỹ thuật mang hiệu quả kinh tế cao

Vải thiều ra quả trên thân - Kỹ thuật mang hiệu quả kinh tế cao

VTV.vn - Với nhiều ưu điểm, mô hình vải thiều ra quả trên cây đã góp phần tăng năng suất và chất lượng quả vải, đánh dấu bước chuyển về kỹ thuật canh tác.