tìm kiếm cứu nạn

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VTV.vn - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đao Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Thông báo số 256 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.