TV& VIDEO

tin tặc tấn công

Dubai loại bỏ toàn bộ giấy tờ hành chính sau năm 2021

Dubai loại bỏ toàn bộ giấy tờ hành chính sau năm 2021

VTV.vn - Dubai quyết tâm đi đầu trong xu hướng chính phủ điện tử hay thành phố thông minh với cam kết sẽ loại bỏ toàn bộ giấy tờ khỏi các giao dịch hành chính sau năm 2021.