tỉnh bình định

Xây dựng 2 hồ chứa nước gần 100 triệu m3

Xây dựng 2 hồ chứa nước gần 100 triệu m3

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định và hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive