TV& VIDEO

tỉnh Cà Mau

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bình dị giữa đời thường

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bình dị giữa đời thường

VTV.vn - Sinh thời, dù giữ cương vị là người đứng đầu Chính phủ nhưng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vẫn có lối sống, cách cư xử giản dị và gần gũi.