TV& VIDEO

tỉnh đồng nai

Đồng Nai: Phản hồi về trại heo gây ô nhiễm ở huyện Tân Phú

Đồng Nai: Phản hồi về trại heo gây ô nhiễm ở huyện Tân Phú

VTV.vn - Lãnh đạo xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã có những phản hồi về trại heo gây ô nhiễm trên địa bàn.