TV& VIDEO

tinh giảm biên chế

Gần 200 giáo viên tiếng Anh tại Thừa Thiên-Huế có nguy cơ không đạt chuẩn mới

Gần 200 giáo viên tiếng Anh tại Thừa Thiên-Huế có nguy cơ không đạt chuẩn mới

VTV.vn - Nguy cơ không đạt chuẩn - đồng nghĩa với việc sẽ bị điều chuyển hoặc tinh giảm biên chế - với gần 200 giáo viên tiếng Anh có thể xảy ra.