TV& VIDEO

tình hình kinh tế - xã hội

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

VTV.vn - VTV.VN xin giới thiệu đến quý độc giả Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.