TV& VIDEO

tình hình kinh tế xã hội

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội: Các thành viên Chính phủ không né tránh giải trình

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội: Các thành viên Chính phủ không né tránh giải trình

VTV.vn - Trưa 2/11, Quốc hội đã kết thúc 2,5 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ đã không né tránh giải trình.